• 57421674

    چرا اخبار کذب از «پلاسکو» افزایش یافته؟

    پایگاه خبری دقت – عملکرد شبکه خبر که خبرنگاران و دوربین‌های آن از زمان حادثه «پلاسکو» در محل حادثه مستقر بوده‌اند، از دومین شب (اول بهمن‌ ماه) با انتقادهایی همراه بوده است.