وی افزود :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر پس از انجام کارهای اطلاعاتی مخفیگاه قاچاقچیان را در ملارد شناسایی کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران مبارزه با موادمخدر با هماهنگی مقام قضائی وارد محل شده و در بازرسی از مخفیگاه قاچاقچیان مقدار۴ کیلو گرم شیشه کشف کردند.

سرهنگ همتی در پایان با اشاره به اینکه در این عملیات دو نفر متهم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائی تحویل داده شدند.