کد خبر: 37168

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۱۲:۴۳

              

پیشگویی نوستراداموس برای سال ۲۰۱۷پایگاه خبری دقت – انجمن آمریکایی نوستراداموس با استناد به دست نوشته های پیشگوی معروف فرانسوی، به رمزگشایی از اتفاقات سال ۲۰۱۷ پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری دقت:نوستراداموس ستاره شناس معروف فرانسوی پیش بینی هایی را درباره اتفاقات و حوادث سال ۲۰۱۷ مطرح کرده است و آنچه را که تقدیر بشر پنهان می کند، پیش گویی کرده است.انجمن آمریکایی نوستراداموس با استناد به دست نوشته های پیشگوی معروف فرانسوی، به رمزگشایی از اتفاقات سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

نوستراداموس

نوستراداموس پیشگو

 انجمن نوستراداموس در این ویدئو ۵ اتفاق بزرگ سال ۲۰۱۷ را پیشگویی کرده است. نخست اینکه چین پس از متحد شدن با چند کشور مسلمان، چند کشور مسیحی را ازبین می برد. دوم، بحران اقتصادی در ایتالیا زمینه فروپاشی اتحادیه اروپا را فراهم می کند. سوم، کره شمالی و جنوبی ادغام می شوند. چهارم، چین اقدامات جسورانه ای را در سراسر جهان انجام می دهد و پنجم جنگ جهانی سوم آغاز می شود.
برخی محققان نیز معتقدند برخی پیشگویی ها با برقراری صلح میان روسیه و اوکراین و بی لیاقتی حاکم آمریکایی مرتبط است.
بسیاری از محققان معتقدند نوستراداموس آتش سوزی بزرگ لندن، انقلاب فرانسه، ظهور هیتلر، ترور جان اف کندی و حادثه ۱۱ سپتامبر را پیشگویی کرده بود.
PrintFriendly and PDF
PrintFriendly and PDF
ارسال دیدگاه