• طرحی که ۶۵ هزار شغل ایجاد می‌کند…

    پایگاه خبری دقت – طرح روستا تعاون که قرار است در ۲۰۰۰ روستا اجرایی شود، در مرحله اول با ایجاد هزار تعاونی در هزار روستا کلید خورده است. وزارت تعاون درصدد است با اجرای این…