• معاون فرماندار ملارد خبر داد:

    احداث کانال فرعی برای تأمین آب کشاورزان ملارد

    پایگاه خبری دقت -معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان ملارد از احداث یک کانال فرعی موقت به طول دو کیلومتر برای تأمین آب کشاورزان این شهرستان خبر داد.