• سلیمانی راد معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ملارد:

    بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیازمند فرهنگ سازی است

    پایگاه خبری دقت – نخستین جلسه ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شهرستان ملارد با حضور ابارشی مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران در محل فرمانداری برگزار شد

  • افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

    پایگاه خبری دقت – افتتاحیه چهادهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و جمعی از اعضا در بوستان گفتگو برگزار شد

  • انقراض بی سابقه در انتظار گیاهان

    پایگاه خبری دقت – گیاهان سراسر جهان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند زیرا پیش بینی می شود ۲۰ درصد تمام گونه های گیاهی زمین در معرض انقراض نسل قرار داشته باشند