• استیضاح شهردار شهریار در دقیقه ۹۰

    پایگاه خبری دقت – طرح استیضاح شهردار شهریار در شورای این شهر رای آورد و وی فردا در دقیقه ۹۰ چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار استیضاح خواهد شد.