• 3

    ارتباط دیابت و هپاتیت C

    پایگاه خبری دقت – رعایت سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت نوع ۲ حائز اهمیت است اما در برخی موارد دلایل دیگری موجب بروز این بیماری می‌شود.

  • 50

    آمار وضعیت مصرف نمک، شکر و چربی در ایران

    پایگاه خبری دقت -به تازگی دو طرح پژوهشی با مشارکت سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دفتر بهبود تغذیه برای به‌روز کردن داده‌های مصرف و تامین داده‌های معتبر و دقیق برای سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های غذایی…