• پنجره “باغ تأمل” به سوی شهرری گشوده شد

    پایگاه خبری دقت – کتاب “باغ تأمل” تألیف يدالله قائم پناه از نویسندگان و شاعران شهرستان ری در عصر شعر و موسیقی فجر در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی شهرری رونمایی شد.