• 12
    شکایت کارمند از مدیران فدراسیون فوتبال"

    احتمال صدور حکم جلب برای کفاشیان و اسدی + سند

    پایگاه خبری دقت – یکی از کارمندان سابق فدراسیون فوتبال از صدور حکم جلب برای سه تن از مدیران این فدراسیون خبر داد. او پیگیر شکایتی است که برای بازگشت به کار انجام داده و…