• اجرای حکم قطع دست دزد گوسفند در زندان مشهد

    پایگاه خبری دقت – چند سال قبل وقوع سرقتهای متعدد در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی، درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی،…