• 14
    رئیس شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان قرچک :

    ۳۵۰ دستگاه تاکسی در قرچک نوسازی شدند

    پایگاه خبری دقت -فرماندار و رئیس شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان قرچک از نوسازی ۳۵۰ دستگاه تاکسی  در شهرستان قرچک خبر داد.