• جهانگیری:

    آمریکا متهم اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای است

    پایگاه خبری دقت -معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اعلام خروج آمریکا از معاهده محیط‌ زیستی پاریس اظهار کرد: آقای ترامپ فراموش کرده که گازهای گلخانه ای که طی چند دهه گذشته در آمریکا تولید…