• 9
    معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور"

    روحانی و پوتین تلفنی رایزنی کردند

    پایگاه خبری دقت – معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از «رایزنی تلفنی» روسای جمهور ایران و روسیه در آستانه نشست سه جانبه میان وزرای خارجه و دفاع ایران، روسیه و ترکیه خبر داد.