• با ارسال طرحی به هیات رئیسه مجلس؛

    پیشنهاد تغییرات در تعطیلات رسمی کشور

    پایگاه خبری دقت – عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از ارسال طرح تعطیلات رسمی کشور با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

  • رئیس مجلس به خوزستان می‌رود

    پایگاه خبری دقت -عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از سفر اعضای این کمیسیون به همراه رئیس مجلس به استان خوزستان خبر داد.