• زنانی که ممکن است رقیب انتخاباتی پوتین باشند (+عکس)

    پایگاه خبری دقت – “دمیتری پسکوف”سخنگوی پوتین گزارش روزنامه ودوموستی را تکذیب کرده و اعلام کرده کرملین هیچ لیستی از نامزدهای زن یا مرد به عنوان رقبای تزیینی پوتین در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری،…