• 2434094

    دفع یورش تکفیری ها در جنوب موصل

    پایگاه خبری دقت – منابع عراقی از دفع یورش تکفیری ها در جنوب موصل و هلاکت مسئول دیوان موسوم به آموزش و پرورش داعش در تلعفر خبر دادند.