• 65
    به منظور بررسی نحوه خدمات رسانی به بیماران:

    دکتر ناجی از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار بازدید کرد

    پایگاه خبری دقت -دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار، بدون اطلاع قبلی با حضور در بیمارستان تامین اجتماعی ضمن بازدید از نزدیک در جریان نحوه خدمات رسانی به بیماران و مراجعین قرار گرفت