• فرماندار قرچک:

    آمار اعتیاد پنهان رو به افزایش است

    پایگاه خبری دقت -فرماندار شهرستان قرچک گفت: آمار اعتیاد پنهان رو به افزایش است و این یک خطر بزرگ برای کشور است، هر جرمی در خفا انجام شود خطرش برای جامعه بیشتر است.