• 240

    تقدیر جهانی از تصفیه‌خانه فاضلاب شهریار

    پایگاه خبری دقت – با اعطای گواهینامه مدیریت سبز از سوی “نهاد اروپایی مدیریت سبز” به تصفیه‌خانه فاضلاب شهریار از اقدامات شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب در راستای حفظ محیط زیست، کوشش…