• فرماندار پیشوا:

    یکی از نهادهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی بهزیستی است

    پایگاه خبری دقت -فرماندار شهرستان پیشوا گفت: بهزیستی با ارائه فعالیت های اثربخش از جمله خدمات پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی و آموزشی یکی از نهادهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای ارتقای شاخص های اجتماعی…

  • معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری پیشوا:

    تولید محصول سالم فرهنگ سازی شود

    پایگاه خبری دقت -معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری پیشوا گفت: با توجه به اینکه کارهای اجرایی احداث پایانه صادراتی استان در شهرستان پیشوا به زودی آغاز می شود باید از هم اکنون فرهنگ…