• دکتر ناجی در سومین جلسه شورای سرمایه گذاری:

    کمبود آب، مهمترین معضل بخش کشاورزی است

    پایگاه خبری دقت -دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار در سومین جلسه شورای سرمایه گذاری گفت: کمبود آب مهمترین معضل بخش کشاورزی است که باعث نابودی کشاورزی شهرستان شهریار شده است.