شهردارگلستان بیان کرد: در ادامه فرآیند اجرای فعالیت های عمرانی در سطح شهر و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح کیفی معابر و افزایش خدمات رسانی به شهروندان، عملیات جدول گذاری معابر فرعی شهرک امام رضا (ع) در حال انجام است.

پرچگانی تصریح کرد: در این راستا و با هدف ارتقای سطح بهداشت محیط زندگی شهروندان و ایجاد رضایت شهروندان، جدولگذاری معابر به طول ۳۵۰۰۰ متر و با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال در سطح معابر شهر در حال انجام است.

وی افزود: در همین راستا جدولگذاری خیابان خاتم در ۱۰ متری سوم شهرک امام رضا (ع) به طول ۴۵۰ متر توسط حوزه فنی و عمرانی شهرداری در حال انجام است.