وی افزود، کاهش میزان  ترافیک و آلودگی هوا باید از اهداف این طرح  باشد و از طرفی در این طرح باید مشکل اتصال خطوط  بی ار تی به مترو برطرف  شود.

تقی زاده اظهار داشت، طرح بازنگری باید معایب طرح سابق را برطرف کند و از طرفی تخصیص اعتبارات این طرح باید بگونه ای  مدیریت شود  که متضمن بیشترین صرفه اقتصادی باشد و در عین حال  برای توسعه خطوط ریلی مشکلی پیش نیاید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد، موضوع احداث مترو اسلام‌شهر  از هر لحاظ برای استانداری تهران ویژه و حائز اهمیت است و عمده جمعیت ساکن این شهرستان کارگر و بین اسلامشهر و تهران در رفت و آمد هستند.