مسلم مولایی با بیان اینکه به غیر از پروژه های فرا منطقه ای، ۱۸ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی منطقه یک اختصاص داده شده است، افزود: در ابتدای سال جاری در حوزه آسفالت، زیرسازی و جدولگذاری، ۸۳ معبر اصلی و فرعی منطقه یک اسلامشهر بر اساس شرایط بافت و نظر کارشناسان در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منطقه یک اسلامشهر بااشاره به اینکه فعالیت های عمرانی در این منطقه نسبت به سال گذشته با توجه به بودجه اختصاص داده شده چشمگیرتر است، افزود: معابر چندین خیابان مهم و اصلی منطقه در دستور کار قرار گرفت که می توان به خیابان های مهمی مثل مطهری، خیابان ایرانشهر و خیابان المهدی اشاره کرد.

این مسئول اد امه داد:  در یک ماه گذشته فقط موفق شدیم ۸ کوچه از خیابان المهدی را آسفالت کنیم که استفاده از محصولات کارخانه آسفالت شهرداری اسلامشهر نقش موثری در بازسازی معابر این منطقه داشته است.

مولایی با بیان اینکه ۱۲۵۰ تن آسفالت برای خیابان مطهری و۱۱۵۰ تن آسفالت برای کوچه های خیابان المهدی از کارخانه آسفالت شهرداری تامین شده است، خاطر نشان شد: آسفالت جاده دانشگاه سما به سمت چیچکلو نیز از همین کارخانه تامین خواهد شد که در حال حاضر زیر سازی آن انجام شده و به زودی آسفالت آن نیز ریخته خواهد شد.

مدیر منطقه یک اسلامشهر با ابراز اینکه علاوه بر آغاز احداث کمربند شمالی و خیابان ۲۴ متری که از پروژه های مهم مدیریت شهری در خصوص کاهش ترافیک اسلامشهر به شمار می رود، گفت: اجرای پروژه های عمرانی در حوزه آسفالت، زیرسازی و جدولگذاری در حالی انجام می شود که بعصی محلات این منطقه  در بافت فرسوده قرار دارند.

مسلم ملایی افزود: با توجه به اینکه بودجه پیش بینی شده برای اجرای پروژه های عمرانی برای طول سال است، بیش از ۴۰ درصد فعالیت های عمرانی پیش بینی شده در منطقه یک به اتمام رسیده و امیدواریم با سرعت عمل بیشتر که در حال حاضر شاهد آن هستیم، پروژه های دیگر نیز به بهره برداری برسند.

وی با تاکید بر اینکه پس از واگذاری حوزه خدمات شهری منطقه یک به بخش خصوصی، شهرداری بهتر می تواند از پیمانکار در خصوص شرح و وظایف مربوطه مطالبه گر باشد، گفت: با توجه به اهمیت حوزه خدمات شهری، با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و با نظر مثبت شهردار اسلامشهر مقرر شده خدمات شهری منطقه یک نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

مولایی با اشاره به اینکه گرفتگی کانال ابتدای خیابان کاشانی بر اثر انباشت زباله نشان می دهد که هنوز در حوزه فرهنگ سازی مشکل داریم و باید مراکز فرهنگی با جدیت وارد این موضوع شوند، یادآور شد: اجرای پروژه های عمرانی که بیان شد و همچنین پیاده راه سازی خیابان ایرانشهر و خیابان امام خمینی (ره) و احداث خیابان جدید کنار پارک تقوی نشان دهنده این است که مدیریت شهری در حال انجام وظایف خود است که در مقابل آن شهروندان نیز با رعایت مقررات و رعایت فرهنگ شهری می توانند شهرداری را در انجام وظایف خود یاری کنند.