مدیر امور آبفای شهرستان ملارد با اعلام این خبر گفت: پساب بدست آمده از تصفیه فاضلاب ها برای مصارف کشاورزی می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد همچنین برای بهبود شرایط آبخوان ها و حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آبی بسیار تاثیر گذار است.

 خیرالله کریمی افزود: از مهمترین مزایای اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب در شهرستان ملارد ارتقای سطح بهداشت عمومی را به همراه دارد.

او اظهار داشت: پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر ملارد از سال ۹۵ در سه مدول آغاز شده است و مدول اول آن با ۷۶ درصد پیشرفت ظرفیت ۳۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز پساب را داراست و ۲۳۵۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

کریمی تصریح کرد: روش این تصفیه خانه SRV  است که یکی از روش های نوین تصفیه فاضلاب با کارایی بالا به شمار می رود، و همچنین قرار داد ساخت آن به روش BOT بین شرکت آب و فاضلاب با شرکت پیمانکار که سرمایه گذار شرکت سازنده بوده و پس از بهره برداری به شرکت آبفا واگذار خواهد کرد.

مدیر امور آبفای شهرستان ملارد در پایان از افتتاح مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ملارد تا پایان سال جاری خبر داد.